درک رفتار سازه ها براي مهندسان معمار و عمران/آيور وال/مسعود معطرخرازي
افزودن به سبد خرید
درک رفتار سازه ها براي مهندسان معمار و عمران/آيور وال/مسعود معطرخرازي
 • تعداد بازدید : 0

درک رفتار سازه ها براي مهندسان معمار و عمران/آيور وال/مسعود معطرخرازي/نشر طراح

جزئیات بیشتر...

350,000 ریال

 • موجودی :
درک رفتار سازه ها/فولر مور/محمود گلابچي
افزودن به سبد خرید
درک رفتار سازه ها/فولر مور/محمود گلابچي
 • تعداد بازدید : 0

درک رفتار سازه ها/فولر مور/محمود گلابچي/دانشگاه تهران

جزئیات بیشتر...

300,000 ریال

 • موجودی :
در جستجوي معماري پويا/آلبرت فري/مهسا ذوالرياستين-مهديه ساريخاني
افزودن به سبد خرید
در جستجوي معماري پويا/آلبرت فري/مهسا ذوالرياستين-مهديه ساريخاني
 • تعداد بازدید : 0

در جستجوي معماري پويا/آلبرت فري/مهسا ذوالرياستين-مهديه ساريخاني/نشر پشوتن

جزئیات بیشتر...

160,000 ریال

 • موجودی :
در جستجوي فضاهاي گمشده/آرتور اميد آذري
افزودن به سبد خرید
در جستجوي فضاهاي گمشده/آرتور اميد آذري
 • تعداد بازدید : 0

در جستجوي فضاهاي گمشده/آرتور اميد آذري/نشر يساولي

جزئیات بیشتر...

550,000 ریال

 • موجودی :
در جستجوي فضاهاي گمشده-جلد اول/آرتور اميد آذري
کد محصول : 79782
گروه : معماری
افزودن به سبد خرید
در جستجوي فضاهاي گمشده-جلد اول/آرتور اميد آذري
 • تعداد بازدید : 0

در جستجوي فضاهاي گمشده-جلد اول/آرتور اميد آذري/نشر مهرازان

جزئیات بیشتر...

300,000 ریال

 • موجودی :
درآمدي بر شناخت معماري روستايي ايران/ ابراهيم زرگر
 • تعداد بازدید : 2

درآمدي بر شناخت معماري روستايي ايران/ ابراهيم زرگر/دانشگاه شهيد بهشتي

جزئیات بیشتر...

150,000 ریال

 • موجودی :
دانش ترسيم/جمشيد يارقلي
افزودن به سبد خرید
دانش ترسيم/جمشيد يارقلي
 • تعداد بازدید : 2

دانش ترسيم/جمشيد يارقلي/انتشارات جهاد دانشگاهي

جزئیات بیشتر...

235,000 ریال

 • موجودی :
دانش اقليمي طراحي معماري/منصوره طاهباز
 • تعداد بازدید : 2

دانش اقليمي طراحي معماري/منصوره طاهباز/نشر دانشگاه شهيد بهشتي

جزئیات بیشتر...

250,000 ریال

 • موجودی :
خلاقيت ترسيمي در معماري/فرانسيس دی کی چينگ/کوروش محمودي
افزودن به سبد خرید
خلاقيت ترسيمي در معماري/فرانسيس دی کی چينگ/کوروش محمودي
 • تعداد بازدید : 3

خلاقيت ترسيمي در معماري/فرانسيس دی کی چينگ/کوروش محمودي/نشر اميد انقلاب

جزئیات بیشتر...

148,000 ریال

 • موجودی :
حل مسئله و تفکر انتقادي براي طراحان/کريستين پيوتروسکي/مسلم سيدالحسيني-شهاب الدين همتي
افزودن به سبد خرید
حل مسئله و تفکر انتقادي براي طراحان/کريستين پيوتروسکي/مسلم سيدالحسيني-شهاب الدين همتي
 • تعداد بازدید : 2

حل مسئله و تفکر انتقادي براي طراحان/کريستين پيوتروسکي/مسلم سيدالحسيني-شهاب الدين همتي/نشر طحان

جزئیات بیشتر...

400,000 ریال

 • موجودی :
حفاظت سازه هاي گلين/جان وارن/مهرداد وحدتي
افزودن به سبد خرید
حفاظت سازه هاي گلين/جان وارن/مهرداد وحدتي
 • تعداد بازدید : 2

حفاظت سازه هاي گلين/جان وارن/مهرداد وحدتي/نشر شرکت ايکوموس ايران

جزئیات بیشتر...

360,000 ریال

 • موجودی :
حس وحدت/نادر اردلان-لاله بختيار-ونداد جليلي
افزودن به سبد خرید
حس وحدت/نادر اردلان-لاله بختيار-ونداد جليلي
 • تعداد بازدید : 3

حس وحدت/نادر اردلان-لاله بختيار-ونداد جليلي/نشر علم معمار

جزئیات بیشتر...

350,000 ریال

 • موجودی :
حاشيه اي بر تاريخ معماري جهان/علي حسين پورحجار-مرتضي صديق
افزودن به سبد خرید
حاشيه اي بر تاريخ معماري جهان/علي حسين پورحجار-مرتضي صديق
 • تعداد بازدید : 5

حاشيه اي بر تاريخ معماري جهان/علي حسين پورحجار-مرتضي صديق/نشر سروش دانش

جزئیات بیشتر...

300,000 ریال

 • موجودی :
چهارصد مدل پنجره-جلد 1/مهدي پرنا
افزودن به سبد خرید
چهارصد مدل پنجره-جلد 1/مهدي پرنا
 • تعداد بازدید : 5

چهارصد مدل پنجره-جلد 1/مهدي پرنا/نشر سيماي دانش

جزئیات بیشتر...

70,000 ریال

 • موجودی :
چند وجهي هاي نامتناهي/واچمن بورت/نادر روزرخ
افزودن به سبد خرید
چند وجهي هاي نامتناهي/واچمن بورت/نادر روزرخ
 • تعداد بازدید : 4

چند وجهي هاي نامتناهي/واچمن بورت/نادر روزرخ/نشر خاک

جزئیات بیشتر...

148,000 ریال

 • موجودی :