برگزاری نمایشگاه کتابهای تخصصی دانشگاهی

در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتاب با موضوعات تخصصی دانشگاهی در رشته های علوم انسانی و فنی و مهندسی در کلیه گرایشات به مدت یک هفته از تاریخبیست وپنجم تا یکم آذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامی اهواز واقع در فرهنگ شهر به همت کتابخانه مرکزی دانشگاه و فروشگاه شهرکتاب اهواز برگزار میگردد. مدیریت شهر کتاب درخصوص زمان برگزاری و میزان تخفیف دانشجویی اعلام نموده اند که ساعت بازدید از هشت صبح تا پنج بعد ازظهر میباشد و کلیه کتب ارائه شده در این نمایشگاه از ۱۰ درصد به بالا شامل تخفیف میشوند همچنین بسیاری از کتب ارایه شده با قیمتهای قبل میباشند که نسبت به چاپهای جدید قیمت بسیار نازلی دارند و این بهترین فرصت برای دانشجویان و محققان برای تهیه کتابهای مورد نیاز ترم جدید میباشد . همچنین دانشجویان محترم میتوانند در صورت موجود نبودن کتب مورد نظر خود با مراجعه به متصدی نمایشگاه و دریافت کارت تخفیف در ایام برگزاری نمایشگاه و پس از آن نیز به فروشگاه شهرکتاب واقع در خیابان نادری مراجعه نموده و کتابهای خود را با تخفیف تهیه نمایند