جمعه 13 تیر 1399

مباحث کاربردي ديناميک و ارتعاشات با مطلب/احد شوقمند نظرلو/کيان رايانه

جمعه 13 تیر 1399

ارتعاشات و ديناميک ماشين به کمک انسيس/نيما جمشيدي-بصير خدارحمي-امير رضايي/نشر آفرنگ

سه شنبه 10 تیر 1399

مهندسي مکانيک -ارتعاشات/حمزه صالحي پور/نشر راهيان ارشد

دوشنبه 9 تیر 1399

ديناميک (ديناميک و ارتعاشات) حسين اسلامي/نشر ديباگران

دوشنبه 9 تیر 1399

ارتعاشات مکانيکي/محسن جباري/نشر پوران پژوهش

شنبه 7 تیر 1399

متمم ارتعاشات مکانيکي/سعيد محجوب مقدس/نشر سپاهان

شنبه 7 تیر 1399

مباني ارتعاشات مکانيکي/گراهام کلي/مصطفي غيور-حشمت اله محمدخانلو/نشر صنعتي اصفهان

جمعه 6 تیر 1399

روش اجزاي محدود در تحليل ارتعاشات/محمود زاده کني-وزيري آستانه/نشر دانشگاه تهران

پنج شنبه 5 تیر 1399

تشريح کامل مسائل ارتعاشات مکانيکي-جلد2/اس.رائو/مهدي اميري بهقدم/نشر کيان رايانه

سه شنبه 3 تیر 1399

تئوري ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسي(جلد گالینگور) منصور نيکخواه بهرامي/نشر دانشگاه تهران

سه شنبه 3 تیر 1399

تئوري ارتعاشات و کاربرد آن در مهندسي/منصور نيکخواه بهرامي/نشر دانشگاه تهران

سه شنبه 3 تیر 1399

تئوري ارتعاشات با کاربردهاي آن/ويليام ت.تامسون/بهرام پوستي/نشر شهرآب

دوشنبه 2 تیر 1399

ارتعاشات مکانيکي/سينگيريسيو اس.رائو/ بهرام پوستي/نشر متفکران

دوشنبه 2 تیر 1399

ارتعاشات مکانيکي-جلد1/سينگيريسيواس.رائو/بهرام پوستي/نشر متفکران

دوشنبه 2 تیر 1399

ارتعاشات مهندسي/دانيل جي.اينمن/علي کامياب/نشر دايره دانش