یک شنبه 22 تیر 1399

رسم فني و نقشه کشي ساختمان/محمدرضا کاظميان فر/نشر آيلار

یک شنبه 22 تیر 1399

رسم فني و نقشه کشي جامع عمران/حسين زمرشيدي/نشر زمرد

یک شنبه 22 تیر 1399

رسم فني و نقشه هاي صنعتي 1/احمد متقي پور-مبين متقي پور-مهدي متقي پور/نشر صنعتي شريف

یک شنبه 22 تیر 1399

رسم فني و پرسپکتيو در طراحي معماري/محمدرضا موسويان/ناشر آذرخش

یک شنبه 22 تیر 1399

رسم فني عمومي/احمد قرباني-احمد ملکي/نشر طراح

شنبه 21 تیر 1399

تست رسم فني و نقشه خواني صنعتي جلد 1/رضا غلامرضایی-محسن بياتي/نشر ديباگران

جمعه 20 تیر 1399

پرسش هاي چهار گزينه اي رسم فني و نقشه خواني صنعتي 2/حميدرضا غلامرضايي-محسن بياتي/نشر ديباگران

سه شنبه 10 تیر 1399

نقشه کشي صنعتي (رسم فني) کمال الدين ميرزنده دل/نشر مدرسان شريف