سه شنبه 17 تیر 1399

زندگي خارق العاده جلد 1 (تسلط بر ذهن جسم و شخصيت) رابين شيليپ شارما/نيلوفر باقري/نشر آرمان رشد

دوشنبه 16 تیر 1399

مديريت ذهن/مرضيه واعظ شوشتري/نشر بهار سبز

سه شنبه 27 خرداد 1399

ذهن روسي در نظام شوروي/آيزايا برلين/رضا رضايي/نشر ماهي

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399

شناخت رفتار درمانگري يکپارچه شده با ذهن آگاهي/برونواي.کايون/محمد خداياري فرد/نشر دانشگاه تهران

شنبه 13 اردیبهشت 1399

رهايي از زندان ذهن/کاترين سوتکر/زهرا اندوز-حسن حميد پور/نشر ارجمند

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399

ذهن تقابل پذير/راجر مارتين/حميد رضا جعفري/نشر کتاب معنا

یک شنبه 7 اردیبهشت 1399

ذهن خالي/هما پور اصفهاني/نشر سخن

شنبه 6 اردیبهشت 1399

ذهن کارآفرينان/کوين جانسون/الهام کيان مهر-هاجر معيري فرد/نشر بازاريابي

جمعه 2 اسفند 1398

معامله گر منضبط-پروش ذهن براي موفقيت دربازار/مارک داگلاس/احسان سپهریان/نشر چالش

جمعه 2 اسفند 1398

ذهن زيبا دربورس/احسان سپهريان/نشرچالش

جمعه 18 بهمن 1398

ذهن لاکپشت ها/کورتيس ام.فيت/زينب آذريان-رضا دليريان/نشر آراد

سه شنبه 8 بهمن 1398

حيات ذهن/ج2/اراده/هاناآرنت/مسعودعليا

جمعه 13 دی 1398

ذهن روسي درنظام شوروي/آيزايابرلين/رضايي

دوشنبه 13 آبان 1398

فنومنولوژي روح(پديدارشناسي ذهن)/هگل.جبلي

شنبه 11 آبان 1398

دانشنامه استنفورد ذهن و آگاهي از خود در نظر کانت65/بروک/ميرزايي

شنبه 11 آبان 1398

حيات ذهن/هانا آرنت/مسعودعليا

سه شنبه 7 آبان 1398

نقشه ذهن مشتري/مارک ايي.پري/پرويز درگي-محمد سالاري/نشربازاريابي

جمعه 3 آبان 1398

ذهن زيبا/مجتبي لشکربلوکي-وحيدشامخي/نشررسا

جمعه 3 آبان 1398

درون ذهن يک رهبر/راسموس هوگارد-ژاکلين کارتر/محمدحسين اکبرزاده/نگاه نوين

پنج شنبه 2 آبان 1398

کنترل ذهن /خوزه سيلوا/ مجيدپزشکي

چهارشنبه 1 آبان 1398

چگونه برندها در ذهن ما نفوذ مي کنند/مارتين ليندستروم/سمانه سيدي/نشرمبلغان

سه شنبه 30 مهر 1398

نقشه ي ذهن داميز/فلورين راسلر/عزيز الله سميعي و سعيدگرامي

سه شنبه 30 مهر 1398

مغزبرتر(101تمرين براي داشتن ذهن فعال)کارول وردرمن

سه شنبه 30 مهر 1398

معماي رهايي ذهن/پيمان آزاد

دوشنبه 29 مهر 1398

معجزه ذهن/توني بازان/شکرزاده