سه شنبه 10 تیر 1399

طراحي اجزاء مهندسي مکانيک/ روح الله حسيني/نشر راهيان ارشد

شنبه 7 تیر 1399

طراحي اجزاء مکانيکي/ريچارد بوديناس شیگلی/محمدرضا افضلي/ویرایش10/نشر کتاب دانشگاهي

شنبه 7 تیر 1399

طراحي اجزاء ماشين 2/فرامرزي کارل دکر/محمدرضا فرامرزي/نشر طراح

شنبه 7 تیر 1399

طراحي اجزاء ماشين/جوزف شيگلي-ريچارد باديناس/غلامرضا زارع پور/نشر دانش نگار

شنبه 7 تیر 1399

طراحي اجزاء ماشين-جلد 1/کارل هايتنس دکر-کرل هايتنس کابوس/محمدرضا فرامرزي/نشر طراح

شنبه 7 تیر 1399

طراحي اجزاء در مهندسي مکانيک /جوزف ادوارد شيگلي/بيژن ديبايي نيا/مرکز نشر دانشگاهي

پنج شنبه 5 تیر 1399

جداول و دياگرام هاي طراحي اجزاء ماشين/کارل هاينتس/محمدرضا فرامرزي/نشر طراح

پنج شنبه 5 تیر 1399

تشريح کامل مسايل طراحي اجزاء ماشين/جوزف شيگلي/مجتبي شايسته-ابوذر ملکيان-احمد کيانوش/نشر کيان رايانه

پنج شنبه 5 تیر 1399

تشريح مسائل طراحي اجزاء ماشين-ويراست5/ام اف اسپاتز-تي اي شاپ-ال اي هورن برگر/غلامحسين مجذوبي/نشر آشينا

یک شنبه 1 تیر 1399

mechanical engineering desingn-طراحي اجزاء ماشين شيگلي/بادي ناس-ريچارد دگوردن/نشر نوپردازان