جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح/محمد حسن نائي/پوران پژوهش

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح (1) ويرايش8/استيون تيمو شينکو-گودنو/بهمن سبحاني/نشر نوآور

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح کاربردي/محمود گلابچي/نشر دانشگاه تهران

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح-ويراست پنجم-بير جانسون/محمدرضا افضلي-مجيد ملکان/نشر صنعتي شريف

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح-جلد2-ويرايش سوم2002/بير جانسون-دوولف/عليرضا نداف اسکويي-محمدرضا امام/نشر امام حسين

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح -جلد 1 و 2/محمود شاكري-رضا داغياني/نشر صنعتي اميركبير

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح-جلد 1/کريگ/همت ويسي-حسن غياثوند/دانشگاه امام حسين

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح پيشرفته/تيمو شنکو/حميدرضا اشرفي/نشر نوپردازان

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح پيشرفته/سوريا هاپکينز/فرزاد حاتمي/نشر علوم پويا

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح پيشرفته و الاستيسيته کاربردي/محمود شاکري/نشر صنعتي اميرکبير

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح/ايگور پوپوف/محمدرضا افضلي/نشر کتاب دانشگاهي

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح بير جانسون ويرايش7/فرديناند بيرجانسون-دي ولف-مازورک/فرشيد واحديان-بهمن سلطاني/نشر علوم دانشگاهي

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح ارشد سري عمران/نادر فنائي/نشر سيماي دانش

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح/تيمو شينکو/محمود نيلي-غلامحسين مجذوبي/بوعلي سينا همدان

جمعه 10 مرداد 1399

مقاومت مصالح /مجتبي ازهري-دانيال عادلجو/نشر ارکان

جمعه 10 مرداد 1399

مسايل مقاومت مصالح-ويرايش چهارم/بيرجانسون/اردشير اطيابي/نشر جويبار

شنبه 4 مرداد 1399

راهنماي مقاومت مصالح/بي يرجانستون-مازورک/ابراهيم واحديان-فرشيد واحديان/نشر علوم دانشگاه

چهارشنبه 1 مرداد 1399

تشريح کامل مسايل مقاومت مصالح-جلد2/بيرجانسون-مازورک/مهدي اميري بهقدم/نشر کيان رايانه

چهارشنبه 1 مرداد 1399

تشريح مقاومت مصالح/ايگورپوپوف/هوشيار خزائي-حسن رحمان پور/نشر مهرگان قلم

چهارشنبه 1 مرداد 1399

تشريح مقاومت مصالح پوپوف-جلد2/مجيد بوجاريان/نشر هزاران

چهارشنبه 1 مرداد 1399

تشريح مسائل مقاومت مصالح-ویرایش6(جلد1) بيرجانسون/هدايت موتابي/نشر فروزش

چهارشنبه 1 مرداد 1399

تشريح جامع مقاومت مصالح (جلد2) ویرایش6/بيرجانسون-مازورک/ادريس غلامي-راهب غلامي/نشر کوشا

چهارشنبه 1 مرداد 1399

تحليل و تشريح مقاومت مصالح پيشرفته/آرتور بروسي-ريچارد اشميت/مهدي معارف دوست-کرداني/نشر اميد انقلاب

یک شنبه 29 تیر 1399

ارشد و دکتري مقاومت مصالح-چاپ جديد/پنام زرفام/نشر سري عمران

یک شنبه 29 تیر 1399

آزمايشگاه مقاومت مصالح /رحمن سيفي /نشر دانشجو همدان