شنبه 11 مرداد 1399

مکانيک خاک و اصول مهندسي پي با سي دي/ علي ارجمند/نشر آزاده

شنبه 11 مرداد 1399

مهندسي پي-اصول مهندسي ژئوتکنيک/شاپور طاحوني/نشر پارس آيين

شنبه 11 مرداد 1399

مهندسي پي- طراحي و اجرا/ابوالفضل اسلامي/نشر توسعه مسکن

شنبه 11 مرداد 1399

مهندسي پي پيشرفته/علي فاخر/دانشگاه تهران

جمعه 10 مرداد 1399

مهندسي پي /علی روشن ضمير/دانش پژوهان برين

شنبه 4 مرداد 1399

راهنماي مهندسي پي/شاپور طاحوني-کاوه زمانی/نشر کتاب وارش

دوشنبه 30 تیر 1399

اصول مهندسي پي/عليرضا رهايي/صنعتي امير کبير

دوشنبه 30 تیر 1399

اصول مهندسي پي/براجام داس/اردشير اطيابي/نشر صفار